มหาสงกรานต์ ๒๕๖๐

สงกรานต์ปี 2560 เป็นปี จ.ศ. (2560 – 1181) = 1379

วันเถลิงศก ตรงกับ
(1379 * 0.25875)
+ floor(1379 / 100 + 0.38)
– floor(1379/ 4 + 0.5)
– floor(1379 / 400 + 0.595)
– 5.53375
= 356.81625 + 14 – 345 – 4 – 5.53375
= 16.2825
= วันที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 06:46:48

วันสงกรานต์ ตรงกับ
16.02375 – 2.165 = 14.1175
= วันที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 02:49:12