Tag Archives: admin

เรามาเป็นแอดมินได้ไง

tl;dr ไม่รู้เหมือนกัน 55+

ปี 3 วิชา Computer Networks สอน TCP/IP (อ.ยืน อ.เขมทัต อ.ปรีดา ม.เกษตร) ประกอบกับที่ภาคคอมคณะไรสักอย่างได้รับเครื่อง SUN SPARCStation 5 มาจากมูลนิธิ Hitachi เครื่องนี้ต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน MODEM + leased line ไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผมกับเพื่อนไม่กี่คนมี account บนเครื่องนี้ telnet จาก PC ไปหัดใช้คำสั่ง UNIX ใช้อินเทอร์เน็ตได้ (pine, talk, gopher, inn, irc (#thai #siam …)) .. ตอนนั้นเป็นของใหม่ ของแพง(มาก) มีโอกาสได้ใช้ก็ตื่นตาตื่นใจ

ปี 4 เพื่อนคนนึงทำโปรเจคเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ขอเครื่อง 486 มาลง BSD ได้แผ่นติดตั้ง 3.5 นิ้วมาจากอาจารย์ฝรั่งที่มาบวชที่ขอนแก่น อ.ฝรั่งท่านนี้เก่ง ใจดี ให้คำแนะนำเรื่อง UNIX เยอะแยะ (อาชีพเพิ่นจริงๆ คือออกแบบวงจรเครื่องเสียง – มีชื่อเสียงด้วยนะ) หลังจากได้แผ่น BSD มาหลายกล่องได้ไม่นาน มันกลายเป็นแผ่นติดตั้ง Slackware Linux แทน 555+ .. Slackware ตอนนั้นใช้ แผ่น 3.5 นิ้ว 1.44 MB จำนวน ~ 30 แผ่น ดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตได้วันละ 1 แผ่น เดือนต่อมาถึงได้ติดตั้งลงเครื่องเป็น linux kernel 1.0.x ต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน MODEM อยู่ห้องโปรเจคภาคฯ ไปศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้เป็น linux 1 ใน 2 เครื่องแรกของ มข. (อีกเครื่องเป็นของอาจารย์ อยู่ภาคชีวเคมี เกิดในเวลาใกล้ๆ กัน) และตั้งชื่อว่า gear.kku.ac.th

ช่วงนี้ผมกับเพื่อนเริ่มเดินเข้า/ออกศูนย์คอมพิวเตอร์หาพี่พงษ์บ่อยๆ จนมี account บน kku1.kku.ac.th (SUN) และอีกหลายเครื่อง (SUN) ช่วยเพื่อนติดตั้ง/admin ftp.kku.ac.th / malakor.kku.ac.th พ่วง MODEM ทำ slirp/tia ให้คอมพิวเตอร์ที่บ้านรัน Windows 3.1 + Trumpet Winsock ต่อใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยหมุน MODEM มาที่ศูนย์คอมฯ

ต้องระลึกชาติกันว่า ปี 2537 นี่เพิ่งจะมีอินเทอร์เน็ตในประเทศได้ไม่กี่ปี / ThaiSARN เพิ่งเกิดไม่นาน / ISP ในประเทศไทยยังไม่มีบริการตามบ้าน / มข. ต่ออินเทอร์เน็ตแถวๆ 9.6 – 19.2 – 64 kbps / Trumpet Winsock ตอนนั้นเกือบทั้งหมดใช้กับ Ethernet / MODEM มีไว้ต่อ terminal หรือ BBS .. หมุน MODEM ต่ออินเทอร์เน็ตเปิด Mosaic/Netscape เข้าเว็บจากเครื่องที่บ้านได้นี่โคตร breakthrough .. คิดเข้าข้างตัวเองว่า เวลานั้นเป็นคนแรกใน มข. ที่ทำได้ 555+

พอมีทักษะโปรแกรม + UNIX + network + security ทำเอามันบ่อยๆ สันดาน hacking/troubleshooting ใน domain นี้ก็สะสมมาเรื่อย
จบ ป.ตรี บรรจุเป็นอาจารย์ (ใช้หนี้ทุน) ดูแลเครื่อง gear.kku.ac.th ต่อจากเพื่อน กลายเป็นเครื่องแม่ข่ายอินเทอร์เน็ตหลักของภาคคอมแทน SUN + ติดตั้งเครื่องเพิ่มอีกหลายเครื่องที่เป็น linux ให้ นศ. ใช้ เป็นช่วงนี้ web กำลังนิยม ก็หัดทำเว็บเขียนเว็บ Netscape กำลังได้รับความนิยม ก็ดูดมาพักไว้ที่ มข. เป็น Netscape Official Mirror Site แห่งแรกในประเทศไทย ประกอบกับที่ภาคคอมฯ เป็นชุมสาย campus network ของคณะไรสักอย่าง สอนวิชา networks ด้วย มีโอกาสได้ดูแลระบบเครือข่ายไปด้วย

ช่วงเรียนต่อ มีโอกาสดูแลระบบของ lab ได้อานิสงส์จากบารมีของอาจารย์ที่ปรึกษา (ที่เพิ่งจะได้รางวัล Jonathan B. Postel Service Award ของปีนี้) ได้พบบุคคลในตำนานอินเทอร์เน็ตโลกอีกหลายคน มีโอกาสไป workshop เป็นลูกมือจัด workshop พบ sysadmin เก่งๆ geekๆ nerdๆ หลายคน

.. และบางคนก็กวนตีน เช่น sysadmin ชาวญี่ปุ่น เป็นคนดูระบบเมลของ ISP ใหญ่ที่สุดแห่งนึงในญี่ปุ่น อยากได้อะไรมันเขียน sendmail.cf from scratch ได้หมด (ย้ำว่า .cf – human-unreadable config – from scratch) อยู่มาวันหนึ่งมันบอกว่า “กูย้ายไปใช้ postfix หมดแล้วนะ ชีวิตดี๊ดี มึงจะตามมาไหม ?” เอ้า! บักนี่ ! 55+

งานตอนนี้ ใช้ทุกอย่างที่สะสมมาตั้งแต่บรรทัดแรก (^^’)

€2.99/mo. Scaleway VC1S

Same tools, same OS as $5/month: DigitalOcean vs Vultr

dd write bs=4k count=10k 100k 1M
           403  398 184 MB/s
dd read bs=4k 
2.0 GB/s
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=10000 run
17.9875 sec.
stress-ng --cpu 1 --cpu-method all -t 30
94.22 ops/sec

The disk performance is comparable to those of DO/Vultr. But, even equipped with 2 x 64-bit x86 processor, CPU performance is lower than single core on $5/mo. VPS of DO/Vultr.

Since I use them as a web server, so I run ab -n500 -c500 requesting phpinfo() ..

phpinfo() 
Vultr:   2102.08 req./sec
Scaleway: 1543.10 req./sec

YMMV.

$5/month: DigitalOcean vs Vultr

Tools: dd, sysbench, stress-ng. I know,  you’d say they are NOT benchmark tools. I don’t care, I just need quick tests.

Here we go:

dd write bs=4k count=10k  100k 1M
do:         350  465  424 MB/s
vultr:        699  538  466 MB/s
dd read bs=4k
do:  475 MB/s
vultr: 2.7 GB/s
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=10000 run
do:   14.2562 sec.
vultr: 13.7561 sec.
stress-ng --cpu 1 --cpu-method all -t 30
do:  154.15 ops/sec
vultr: 186.38 ops/sec

/me .. goes vultr.

Getting “A” from Qualy’s SSL

Qualys SSL Labs provides a SSL Server Test for awhile. You can rate your web site at https://www.ssllabs.com/ssltest

To get rating “A”, there are few straightforward tricks:

 1. Disable all versions of SSL protocol. Enable only TLS. e.g.,
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2
 2. Choose only strong ciphers, e.g., you’ll sacrifice some very old clients.
  ssl_ciphers ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:ECDH+3DES:DH+3DES:RSA+AESGCM:RSA+AES:RSA+3DES:!aNULL:!MD5:!DSS;
 3. Use HSTS, e.g.,
  add_header Strict-Transport-Security max-age=31536000;

Optionally,

ssl_dhparam /etc/ssl/private/dhparam.pem;
ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;

NGINX HTTP Basic Authentication with LDAP

First,  install libpam-ldap

# apt-get install libpam-ldap

Config ldap:// properly. This will add ldap backend to PAM.

Now, create a file /etc/pam.d/nginx

@include common-auth
@include common-account

This will add nginx service in PAM.

Then, config your nginx to enable HTTP basic authentication using auth_pam and PAM service name “nginx”

location /someplace {
 auth_pam "Restricted Area";
 auth_pam_service_name nginx;
}

Restart nginx. Done.

GRUB timeout options

There are many timeout configuration for grub2 that you can put in /etc/default/grub

GRUB_TIMEOUT
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT
GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT

The last one may help to boot normally in case power loss.

Also try FSCKFIX in /etc/default/rcS :)

Zenoss on Debian

เพิ่งมีโอกาสได้ลง Zenoss บน Debian เพราะเครื่องที่ลง Cacti ไว้ดิสก์มันเจ๊งไปแล้ว .. อ่าน doc แล้วเหมือนจะยาก จริงๆ แล้วลงไม่ยากนะ เขียนแปะไว้ในห้องทดลองสักหน่อย

Zenoss 1.1 on Debian

Zenoss 1.1 on Debian

ขั้นตอนอย่างง่ายๆ

สร้าง user สำหรับ zenoss

# adduser --system --shell /bin/bash --home /opt/zenoss --ingroup src --disabled-password zenoss

ถ้า adduser ไม่สร้าง directory และตั้ง permission ให้ก็ดำเนินการตามนี้

# mkdir /opt/zenoss
# chown zenoss /opt/zenoss

su เป็น zenoss แล้วก็สร้างไฟล์ ~/.bashrc ตามนี้

export ZENHOME=/opt/zenoss
export PYTHONPATH=$ZENHOME/lib/python
export PATH=$ZENHOME/bin:$PATH

เพิ่ม user zenoss ใน /etc/sudoers ตามนี้

Defaults  env_reset
Defaults  env_keep = "PYTHONPATH ZENHOME"
zenoss ALL=(ALL) NOPASSWD: /opt/zenoss/bin/python,/usr/bin/kill

ลงแพ็คเกจที่จำเป็นอื่นๆ

# aptitude install mysql-server-5.0 python-dev libmysqlclient-dev g++ make patch bzip2 autoconf swig

โหลด & untar & ติดตั้ง zenoss

$ tar xzf zenoss-1.1.2.tar.gz
$ cd zenoss-1.1.2
$./install.sh

รอ รอ ….

และแล้ว

เย้ .. จริงๆ แล้วจะติดตั้ง zenoss โดยใช้ไลบรารีต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในเดเบียนก็ได้ แต่ขั้นตอนจะยุ่งยากกว่านี้โข .. อีกหน่อย zenoss คงจะออก .deb ให้ติดตั้งง่ายๆ ล่ะน่า

ATA over Ethernet again

วันนี้ลอง ATA over Ethernet อีกรอบ เครื่องเซ็ตเดิม แต่อัปเกรดจาก Edgy Eft เป็น Feisty Fawn

# hdparm -tT /dev/etherd/e0.0 

/dev/etherd/e0.0:
 Timing cached reads:  502 MB in 2.00 seconds = 250.51 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  24 MB in 3.23 seconds =  7.42 MB/sec

อะฮะ .. 7.42 MB/s … เร็วกว่า การทดสอบครั้งก่อน ประมาณเท่าตัว :)