คำนวณวันสงกรานต์ปี 2563

สงกรานต์ปี 2563 เป็นปี จ.ศ. (2563 – 1181) = 1382

วันเถลิงศก ตรงกับ

(1382 * 0.25875)
+ floor(1382 / 100 + 0.38)
– floor(1382/ 4 + 0.5)
– floor(1382 / 400 + 0.595)
– 5.53375
= 357.5925 + 14 – 346 – 4 – 5.53375
= 16.05875

= วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 01:24:36

วันสงกรานต์ ตรงกับ

16.05875 – 2.165 = 13.89375

= วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 21:27:00