คำนวณวันสงกรานต์ปี 2564

สงกรานต์ปี 2564 เป็นปี จ.ศ. (2564 – 1181) = 1383

วันเถลิงศก ตรงกับ

(1383 * 0.25875)
+ floor(1383 / 100 + 0.38)
– floor(1383/ 4 + 0.5)
– floor(1383 / 400 + 0.595)
– 5.53375
= 357.85125 + 14 – 346 – 4 – 5.53375
= 16.3175

= วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 07:37:12

วันสงกรานต์ ตรงกับ

16.3175 – 2.165 = 14.1525

= วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 03:39:36