วันสงกรานต์ปี 2565

สงกรานต์ปี 2565

เป็นปี จ.ศ. (2565 – 1181) = 1384

วันเถลิงศก ตรงกับ
(1384 * 0.25875)
+ floor(1384 / 100 + 0.38)
– floor(1384 / 4 + 0.5)
– floor(1384 / 400 + 0.595)
– 5.53375
= 358.11 + 14 – 346 – 4 – 5.53375
= 16.57625
= วันที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 13:49:48

วันสงกรานต์ ตรงกับ
16.57625 – 2.165 = 14.41125
= วันที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 9:52:12