วันสงกรานต์ปี 2567

วันสงกรานต์ปี 2567

เป็นปี จ.ศ. (2567 – 1181) = 1386

วันเถลิงศก ตรงกับ
(1386 * 0.25875)
+ floor(1386 / 100 + 0.38)
– floor(1386 / 4 + 0.5)
– floor(1386 / 400 + 0.595)
– 5.53375
= 358.6275 + 14 – 347 – 4 – 5.53375
= 16.09375
= วันที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 02:15:00

วันสงกรานต์ ตรงกับ
16.09375 – 2.165 = 13.92875
= วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 22:17:24