ลาว – เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดพระแก้ว วังเวียง ทุ่งใหหิน