พระหลายวัด

ท่านอาจารย์เคียวเซอิ ได้สอบถามพระบวชใหม่รูปหนึ่งที่พึ่งจาริกมาถึงวัดของท่านว่ามาจากไหน ?

“มาจากวัดสามภูเขาขอรับ” พระรูปนั้นตอบ

“เธออยู่ที่ไหนระหว่างพรรษาที่แล้ว ?” ท่านอาจารย์ถามอีก

“อยู่ที่อารามห้าภูเขาขอรับ” พระตอบ

ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่า

“ฉันจะฟาดเธอด้วยไม้เท้านี้สามสิบที”

“ทำไมกระผมต้องถูกลงโทษด้วยเล่า ?” พระรูปนั้นสงสัย

“เพราะเธอออกจากวัดหนึ่งไปยังอีกวัดหนึ่งนะสิ”

การแสวงธรรม ถ้าใจไม่หนักแน่นมั่นคง เปลี่ยนจากวัดหนึ่งไปยังอีกวัดหนึ่งเรื่อยๆ ไปโดยไม่มีความอดทน เพื่อศึกษาสักชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้ว ก็คงจะต้องเปลี่ยนไปตลอดชีวิต ท่านละครับเริ่มเข้าวัดที่หนึ่งแล้วหรือยัง ?