gaim v.s. sim

เปล่าๆๆ ไม่ใช่จะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย แต่ที่เขียนถึงเพราะมันมีปัญหาต่ะหาก เรื่องของเรื่องก็คือ sim ส่ง instant message เป็น HTML มาให้ gaim ซึ่งเดิม gaim < 0.76 แสดงผลได้ไม่มีปัญหา เพราะ parse HTML ให้ด้วย แต่มาถึงเวอร์ชัน 0.76 ทีมพัฒนาพิจารณาแล้วว่าโพรโตคอล Oscar ICQ มันไม่ได้ออกแบบให้สนับสนุน HTML มาตั้งแต่แรก ก็เลยตัดส่วน parse HTML ออกไป ทำให้ message ของ sim แสดงเป็น HTML tag อันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาด้วย .. วันนี้ผมเลยทำ workaround patch เติมเข้าไปใน gaim 0.76 แล้ว build package สำหรับ TLE 5.5 .. patch นี้คงไม่ submit เข้าต้นน้ำเพราะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาจริงๆ (ซึ่งทาง gaim บอกว่าต้่องให้ sim เป็นคนแก้ .. ไม่รู้ทีมพัฒนาของ sim จะว่ายังไง :P)