When (internetwork) things go wrong

ที่ทำงานมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายไปเมื่อหลายวันก่อน .. แทนที่อะไรๆ จะราบรื่นขึ้นกว่าแต่ก่อน ก็กลายเป็นตรงกันข้ามซะงั้น โดเมนเนมก็เดี้ยง เว็บก็โคตรช้า เซอร์วิสอื่นๆ ออกไปไหนไม่ได้เลย เล่นเอาเซ็งไม่ใช่น้อย ..

ก็ไม่รู้คนที่รับผิดชอบงานนี้จะใช้เวลาแก้กันอีกนานขนาดไหน … ยังดีที่ SSH ไปไหนมาไหนได้ เลยใช้คาถามุด tunnel ไปอาศัยเครือข่ายคนอื่นเป็นทางออกแทน

Update: ที่เดี้ยงๆ ส่วนนึงเป็นเพราะ เส้นทาง มก. – สกอ. มันเดี้ยง (มั้ง)