Bangkok International Airport

สนามบินสุวรรณภูมิ กำลังได้รับความสนใจจากประชาชน มีจัดทัวร์ไปเที่ยว ไปเยี่ยมชม ก่อนหน้านี้ก็เคยมีจัดประกวดถ่ายภาพ (รางวัลที่หนี่งได้ตั้ง 1 ล้านบาท) .. อีกฝั่งนึงของเมือง สนามบินดอนเมืองกำลังจะหมดหน้าที่ในฐานะสนามบินนานาชาติของกรุงเทพ .. ไม่ช้าก็เร็วนักท่องเที่ยวคงได้ไปใช้บริการสุวรรณภูมิ จากนั้นเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เหยียบย่างเข้าสู่ดอนเมืองอีกเลยก็ได้ .. เอาเข้าจริงๆ แล้ว เวลานี้ดอนเมืองน่าจะเป็นที่ๆ ควรไปถ่ายภาพมากกว่าสุวรรณภูมิเสียอีก บางทีเราอาจจะได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ไว้ก็ได้ :P