Happy Ending ?

ต่อจาก blog คราวที่แล้ว มีความคืบหน้า คือ ข่าว รมว. MICT ออกมายอมรับว่าเข้าใจผิด และ รายงานการเข้าพบ รมว. MICT … ที่จริงแล้วไม่มีประเด็นอะไรเสนอ เพียงแต่ต้องการบันทึกความคืบหน้าไว้ใน blog นี้ด้วย จะได้เป็นการยุติธรรมต่อ รมว. MICT

อย่างไรก็ตาม TLUG ครั้งถัดไป จะจัดที่ มก. โดยมีหัวข้อเรื่องอนาคตโอเพนซอร์สไทย ซึ่งจะมาคุยกันว่าจะมุ่งไปทางไหนด้วยกำลังของชุมชนเอง มีวิทยากรหลายท่านที่จะมาร่วมเสวนา อาทิ พี่เทพ พี่โดม bact’ .. เนื่องจากจัดงานกระชั้นมาก มีโอกาสก็กระจายข่าวให้ทั่วถึงกันหน่อยเด้อ :)