Firefox 3.0 : vanilla v.s. ubuntu-built

.. กด About ดูแล้วแปลกๆ

อันนี้ตัว vanilla ที่เพิ่งออกไปเมื่อ 17-18 มิ.ย. 51 DST

อันนี้ safe-upgrade ผ่าน aptitude ของ Ubuntu 8.04 เมื่อหลายวันก่อน

ดูบรรทัดสุดท้าย .. ของ Ubuntu เหมือนจะใหม่กว่าแฮะ (- -‘)