เซบิญา มหาวิหารเซบิญา ย่านชาวยิว พลาซ่าเดอเอสปาญา ระบำฟลาเมนโก

ทริป อียิปด์ – โปรตุเกส – สเปน สงกรานต์ ปี 2552

[nggallery id=104]