มณีเวช เพื่อชีวิตง่ายๆ สบายๆ – Simple Way to Make Life Easier

ได้หนังสือดีๆ มาเล่มนึง เกี่ยวกับการจัดสมดุลโครงสร้างร่างกาย การบริหาร จัดท่าท่างที่เหมาะสม

จากคำสอนและแนวทางปฏิบัติของท่านอาจารย์ ประสิทธิ์ มณีจิระประการ เรียบเรียงโดย นายแพทย์นภดล นิงสานนท์ มีภาพประกอบและคำบรรยาย ทำตามได้ไมยาก

สอบถามแล้วเผยแพร่ต่อได้ เลยนำขึ้นมาให้ ดาวน์โหลด กัน

ขอบคุณท่านอาจารย์วรินทร์ที่แนะนำและส่งหนังสือดีๆ ให้ครับ