คำนวณหาวันมหาสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔

ใช้สูตรของ พลตรี บุนนาค ทองเนียม

หา ปี จ.ศ. ก่อน

2554 - 1181 = 1373

คำนวณวันเถลิงศก

= (1373 * 0.25875)
  + floor(1373 / 100 + 0.38)
  - floor(1373 / 4 + 0.5)
  - floor(1373 / 400 + 0.595)
  - 5.53375
= 355.26375 + 13 - 343 - 3 - 5.53375
= 16.73

เท่ากับ วันที่ 16.73 แปลงเป็นเวลาปกติได้เท่ากับ

0.73 * 24 = 17.52 = 17 hr
0.52 * 60 = 31.20 = 31 min
0.20 * 60 = 12 sec

สรุปว่าได้วัน/เวลาเถลิงศกเป็น วันที่ 16 เวลา 17 นาฬิกา 31 นาที 12 วินาที

ทีนี้วันมหาสงกรานต์จะห่างจากวันเถลิงศก 2 วัน 3:57:36 ชั่วโมง (2.165 วัน) เสมอ

ดังนั้น วันมหาสงกรานต์ = 16.73 – 2.165 = 14.565

0.565 * 24 = 13.56 = 13 hr
0.56 * 60 = 33.60 = 33 min
0.60 * 60 = 36 sec

สรุปได้ว่าวันมหาสงกรานต์ปี 2554 ตรงกับ วันที่ 14 เมษายน เวลา 13 นาฬิกา 33 นาที 36 วินาที