Coffee

เมื่อวานขณะขับรถผ่านร้านกาแฟ เกิดระลึกชาติได้ว่า ดื่มกาแฟมาตั้งแต่ มัธยมสอง แทบไม่หยุดเลย ..

คำนวณหยาบๆ ก็ไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าปี

หลังๆ ทำไมคิดอะไรเป็นเลขปีมันเยอะจัง วันก่อนนับว่าใช้ลินุกซ์นานขนาดไหนก็ร่วมยี่สิบปี นับเฉพาะเดสก์ท็อปก็สิบห้าปีแล้ว

สงสัยจะเข้าสู่วิกฤติ จิบกาแฟดีกว่า :P