Google Slides

Google Slides เวลาสั่งพิมพ์ เลือกขขนาดกระดาษไม่ได้ มันออกเป็น US Letter อย่างเดียว สืบย้อนกลับไปพบว่ามันเป็นแบบนี้มา 2 ปีแล้ว

ที่ต้องการเวลานี้ใน Google Slides มี สองรายการ

  1. เลือกขนาดกระดาษเวลาพิมพ์ได้
  2. รันเลขหน้าอัตโนมัติ

ได้สองรายการนี้ก็แทบจะ cover หมดแล้ว ย้าย platform ได้เลย

/me .. ชอบ snap to guide เจ๋ง และ มีประโยชน์ :)