Term Ended

ปักหมุด – วันสุดท้ายของการทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น – จบ