มหาสงกรานต์ ๒๕๕๘

คำนวณหาวันสงกรานต์กัน

ใช้สูตรเดิม

คำนวณ ปี จ.ศ. = 2558 – 1181 = 1377

หาวันเถลิงศก
= 1377 * 0.25875
+ floor(1377 / 100 + 0.38)
– floor(1377 / 4 + 0.5)
– floor(1377 / 400 + 0.595)
– 5.53375
= 356.29875 + 14 – 344 – 4 – 5.53375
= 16.765 (วันที่ 16 + 0.765 วัน)

วันมหาสงกรานต์ = วันเถลิงศก – 2.165 วัน
16.765 – 2.165 = 14.6 (วันที่ 14 + 0.6 วัน)

แปลง 0.6 เป็นเวลา
0.6 * 24 = 14.4
0.4 * 60 = 24

ได้ว่า มหาสงกรานต์จะตรงกับวันที่ 14 เมษายน 2558 เวลา 14:24 น. จ้ะ