สงกรานต์ 2559

สงกรานต์ปี 2559 เป็นปี จ.ศ. (2559 – 1181) = 1378

วันเถลิงศก ตรงกับ

(1378 * 0.25875)
 + floor(1378 / 100 + 0.38)
 - floor(1378 / 4 + 0.5)
 - floor(1378 / 400 + 0.595)
 - 5.53375
 = 356.5575 + 14 - 345 - 4 - 5.53375
 = 16.02375

= วันที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 00:34:12

วันสงกรานต์ ตรงกับ

16.02375 - 2.165 = 13.85875

= วันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 20:36:36