พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. พ.ศ. ๒๕๖๐

วันนี้เป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ มข.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตร่วมฉายพระฉายาลักษณ์กับพระองค์สามชุด

ผมอยู่ในชุดที่สาม เป็นชุดสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเข้าห้องรับรองพักผ่อนอิริยาบท พระองค์มีพระปฏิสันถารอยู่นาน ทรงยิ้มแย้ม หัวเราะ มีอารมณ์ขันและหยอดมุกตอบกลับอย่างไม่ถือพระองค์

ได้เห็นพระองค์ท่านมีความสุข เวลาเสด็จพระราชดำเนินมา มข.
เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้ว