สงกรานต์ปี 2566

เป็นปี จ.ศ. (2566 – 1181) = 1385

วันเถลิงศก ตรงกับ
(1385 * 0.25875)
+ floor(1385 / 100 + 0.38)
– floor(1385 / 4 + 0.5)
– floor(1385 / 400 + 0.595)
– 5.53375
= 358.36875 + 14 – 346 – 4 – 5.53375
= 16.835
= วันที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 20:02:24

วันสงกรานต์ ตรงกับ
16.835 – 2.165 = 14.67
= วันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 16:04:48