จอร์แดน Day 2 – ปราสาทอัจลุน เมืองเก่าจีราซ ทะเลสาบเดดซี