จอร์แดน Day 3 – มาดาบา เมาท์เนโบ ปราสาทเครัก ปราสาทโชบัก