วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ใหม่)