เรามาเขียนโค้ดได้ไง

ปี 2529 อยู่ ม.2 ไม่เคยเล่นเกม ไม่เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป แตะคอมพิวเตอร์ครั้งแรกก็หัดโค้ดเลย

มันคือเครื่อง VTech Laser 200 (https://en.wikipedia.org/wiki/VTech_Laser_200)

ROM เป็น BASIC interpreter สมัยนั้นเรียกของพวกนี้ว่า home computer ก็ไม่แน่ใจว่าเครื่องนี้เป็นของใคร แต่มันวางอยู่ที่บ้านที่ไปอาศัยอยู่ช่วงนั้น หัดจากคู่มือของเครื่อง (ภาษาอังกฤษ) หนังสือตัวอย่างโปรแกรมที่แถมมา จนเขียน BASIC เป็น

ม.ปลาย ที่โรงเรียนสอนภาษา Logo .. ช่วงนั้นมีเครื่อง PC ที่บ้านแล้ว รับจ้างเขียนโปรแกรม พิมพ์รายงาน

ป.ตรี รับจ้างเขียน inventory ให้ รพ.ศรีนครินทร์ (Clipper/Netware) โปรเจคจบเขียน C/C++ เป็นโปรแกรมบน Windows

ป.โท ระหว่างเรียนเขียน C, C++, CLIPS, LISP, Prolog, OCaml, Smalltalk, YACC, Lex, Java

ป.เอก เข้ารีต F/OSS ทำ packages ให้ LinuxTLE เขียนตาม upstream ใช้ภาษาไหนก็โค้ดภาษานั้น coding style แบบไหนก็ต้องตามนั้น เพลินมากจนเกือบเรียนไม่จบ 555+

อืม .. เดี๋ยวนะ ผมอยู่สาย sysadmin/ops มาตั้งแต่เรียน ป.ตรี นะหนิ (^^)a

€2.99/mo. Scaleway VC1S

Same tools, same OS as $5/month: DigitalOcean vs Vultr

dd write bs=4k count=10k 100k 1M
           403  398 184 MB/s
dd read bs=4k 
2.0 GB/s
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=10000 run
17.9875 sec.
stress-ng --cpu 1 --cpu-method all -t 30
94.22 ops/sec

The disk performance is comparable to those of DO/Vultr. But, even equipped with 2 x 64-bit x86 processor, CPU performance is lower than single core on $5/mo. VPS of DO/Vultr.

Since I use them as a web server, so I run ab -n500 -c500 requesting phpinfo() ..

phpinfo() 
Vultr:   2102.08 req./sec
Scaleway: 1543.10 req./sec

YMMV.

$5/month: DigitalOcean vs Vultr

Tools: dd, sysbench, stress-ng. I know,  you’d say they are NOT benchmark tools. I don’t care, I just need quick tests.

Here we go:

dd write bs=4k count=10k  100k 1M
do:         350  465  424 MB/s
vultr:        699  538  466 MB/s
dd read bs=4k
do:  475 MB/s
vultr: 2.7 GB/s
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=10000 run
do:   14.2562 sec.
vultr: 13.7561 sec.
stress-ng --cpu 1 --cpu-method all -t 30
do:  154.15 ops/sec
vultr: 186.38 ops/sec

/me .. goes vultr.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต

ฉันทราบข่าวในตอนเย็นของวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตลอดเวลา ๒ ปีก่อนหน้านั้น ฉันรู้ว่าเหตุการณ์นี้จะมาถึง ตั้งแต่ข่าวพระราชกรณียกิจหายไปจากโทรทัศน์ ข่าวเสด็จเข้ารักษาที่ศิริราช – รพ.ที่พระบิดาของพระองค์เป็นผู้สร้าง – ฉันถอนหายใจทุกครั้งที่ได้ทราบข่าวจากสำนักราชวัง จะทั้งหนักใจ หรือโล่งใจในบางคราว

ก่อนหน้าไม่กี่วัน ฉันได้คุยกับหมอที่นับถือ คุณหมอตอบให้ฉันเข้าใจได้ว่าจากแถลงการณ์สำนักราชวังนั้น เราเหลือเวลาอีกไม่นานจริงๆ

สองวันจากนั้น  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ รัชกาลที่ ๙ ในราชวงค์จักรีสวรรคต

ฉันรู้สึกชา ไม่ได้ร้องไห้เลย ฉันมีหน้าที่ต้องทำในคืนนั้น หน้าที่ที่ต้องทำอย่างเหมาะสม ในฐานะข้าราชการในพระองค์

เช้าวันรุ่งขึ้น ฉันขับรถมาทำงานตามปกติ

แลเห็นธงครึ่งเสา .. ฉันกลั้นน้ำตาไม่อยู่

สำหรับฉัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอนให้ฉันมีความเพียร ทำประโยชน์เพื่อคนอื่น เป็นพระองค์หนึ่งที่ทำให้ฉันรู้ว่า

“ชาตินี้ ฉันเกิดมาเพื่ออะไร”

do-release-upgrade and PHP7

16.04.1 ออกมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ 14.04 ก็เริ่มจะ upgrade กันได้ วันนี้สั่ง do-release-upgrade เรียบร้อยดี

ลง PHP7 เพิ่ม / เอา PHP5 ออก / แก้ไข socket path = เว็บกลับมาปกติ

ง่ายเกินไปนะ :P

ceph

วันนี้ ceph เดี้ยง

สืบพบว่ามาจาก monitor node 2 ใน 3 ตัว ..  ทั้งสองตัว เป็น VM connect ได้ daemon running  แต่ disk ของตัว host เป็น read-only .. พอ monitor พยายามบันทึกข้อมูลลง disk ไม่ได้มันก็ค้าง พอ monitor ค้าง ceph cluster ทั้งก้อนหยุดทำงาน

ได้ใช้ท่า troubleshooting: stop monitor / dump monmap / ลบ monitor node ที่ใช้งานไม่ได้ออกไปจาก monmap / inject monmap ตัวใหม่เข้า monitor node ที่ใช้งานได้

restart monitor

คืนชีพ (^^)v

Password authentication must die .. soon.

Password authentication depends on user input. To make it safe, one of the requirement is that you need to do it safely and quickly enough and hope that nobody could catch what you type on the keyboard.

Nowadays, we can’t hope such.

With naked eyes, we can simply read gestures, types, presses most of people do when they unlock their phone. With cameras, you can replay – in slow motion.

This is not new at all. Though, nowadays, cameras are everywhere, videos are publicly available, big data, machine learning, if you put them together, you can extract a person’s password from such sources.

Many IT vendors already knew this for years. That’s why they started pushing biometrics like fingerprint scans, face recognition in their products, and encourage their users to use it – at least, as one factor of their authentication methods.

IMHO, the password authentication should completely be eliminated. We should not even use it as a factor in authentication ecosystem – it must die.

Let me hope it will – soon.

BTW, researches on replacing password authentication are very welcome. :)

Using docker-machine to deploy multi-manager docker swarm

Of course, HA is a must in production environment. So, you gonna need multi-manager docker swarm. It is super easy when you know how.

First, you cannot use token, you need a discovery service (consul, etcd, zookeeper). So, create one if you don’t have, e.g.

$ docker-machine create -d virtualbox consul
$ docker-machine ssh consul
docker@consul:~$ docker run -d --name consul \
 --net host gliderlabs/consul-server \
 -advertise 192.168.0.100 \
 -bootstrap-expect 1

Next,  create multiple swarm managers (we have obsoleted the term swarm master, though.)

$ docker-machine create -d virtualbox --swarm \
 --swarm-master \
 --swarm-opt replication \
 --swarm-discovery consul://192.168.0.100:8500 \
 --engine-opt cluster-store=consul://192.168.0.100:8500 \
 manager-0 
$ docker-machine create -d virtualbox --swarm \
 --swarm-master \
 --swarm-opt replication \
 --swarm-discovery consul://192.168.0.100:8500 \
 --engine-opt cluster-store=consul://192.168.0.100:8500 \
 manager-1

Note that you need –swarm-master and –swarm-opt replication to make this works. Now, you have it. You can either

$ eval $(docker-machine env --swarm manager-0)

or

$ eval $(docker-machine env --swarm manager-1)

Check the “role” line, one will be the primary, the others will be replicas.

Normally, you would want to set docker environment to the primary. Somehow, if the primary has failed, one of the replicas will takeover and you can set the environment to the replica to control your swarm cluster. You can later recover the failed manager, or create a new manager.

Easy, right ? ;)

สงกรานต์ 2559

สงกรานต์ปี 2559 เป็นปี จ.ศ. (2559 – 1181) = 1378

วันเถลิงศก ตรงกับ

(1378 * 0.25875)
 + floor(1378 / 100 + 0.38)
 - floor(1378 / 4 + 0.5)
 - floor(1378 / 400 + 0.595)
 - 5.53375
 = 356.5575 + 14 - 345 - 4 - 5.53375
 = 16.02375

= วันที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 00:34:12

วันสงกรานต์ ตรงกับ

16.02375 - 2.165 = 13.85875

= วันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 20:36:36