หัวใจแห่งธรรม

ท่านฮุ่ยค้อ ได้ถามท่านโพธิธรรมเถระผู้เป็นพระสังฆปรินายกองค์แรก (สายจีน) ว่า

“หัวใจแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นสิ่งที่จะแสดงให้ฟังได้ไหม ? ”

ท่านโพธิธรรมตอบว่า

“หัวใจแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่ใช่ได้มาจากผู้อื่น”

ท่านฮุ่ยค้อได้ถามอีกว่า

“จิตของกระผมยังไม่สงบ ขอท่านอาจารย์โปรดทำให้มันสงบด้วย”

ท่านโพธิธรรมตอบว่า

“เธอเอาจิตของเธอออกมาซิ ฉันจะทำให้มันสงบ”

ท่านฮุ่ยค้อ นิ่งอยู่ครู่ใหญ่ แล้วกล่าวว่า

“กระผมหาจิตไม่พบ”

ท่านโพธิธรรมจึงกล่าวว่า

“ฉันได้ทำจิตของเธอให้สงบแล้ว”