My desktop :)

เครียดๆ .. งานเยอะจัด แก้เครียดด้วยการกดชัตเตอร์ .. หนีไปไหนไม่ได้ก็บันทึกภาพโต๊ะทำงานนี่แหละ :P

photoblog อีกแล้ว :p