GIMP 2.6.0 !

GIMP 2.6.0 ออกแล้ว มาพร้อมกับการยกเครื่องไปใช้ GEGL ซึ่งเป็น non-destructive image processing library ที่ค่อนข้างเป็นอิสระกับ data type/pixel storage จึงเป็นตัวที่เปิดช่องให้ GIMP มี non-destructive operations และสามารถใช้ color depth มากกว่า 8 bits/channel ได้

.. แต่ .. color depth มากกว่า 8 bits/channel (e.g., 16 bits, 32 bits) ยังใช้ไม่ได้ในรุ่นนี้ .. คาดว่า GIMP 2.8 ถึงจะ support เน้อะ …