Meeting #2

แปะ log หารือ ครั้งที่สอง เรื่องการจัด DebCamp

ขออภัยที่ช้า ช่วงวันสองวันนี้ network ที่ทำงาน (โดน?) ป่วน เซิร์ฟเวอร์เลยเข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง เฮ่อ