ชีวิตใน 1 รอบปี

เขาว่าเป็นปีชง แต่ก็พบเรื่องดีๆ ที่ทำให้ผ่านเรื่องร้ายๆ ได้ มองในแง่ดีก็ดี เรื่องร้ายๆ ก็ผ่านไปแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องร้ายก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้ :)

อันนี้ก็นับเป็นเรื่องดีนะ (see the topic):

Thx all.