เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ และเข้าสักการะพระบรมศพ  วันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑๙.๐๐ น.

เป็นการเข้าวังที่เศร้า
ไม่มีอารมณ์ถ่ายภาพ

มีภาพเดียวที่เก็บไว้เมื่อตอนอยู่ที่พัก ก่อนออกเดินทาง

YMMV