สงกรานต์ ๒๕๖๑

สงกรานต์ปี 2561 เป็นปี จ.ศ. (2561 – 1181) = 1380

วันเถลิงศก ตรงกับ

(1380 * 0.25875)
+ floor(1380 / 100 + 0.38)
- floor(1380/ 4 + 0.5)
- floor(1380 / 400 + 0.595)
- 5.53375
= 357.075 + 14 - 345 - 4 - 5.53375
= 16.54125

= วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 12:59:24

วันสงกรานต์ ตรงกับ

16.54125 - 2.165 = 14.37625

= วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 09:01:48