Tag Archives: mini-debcamp

Meeting #2

แปะ log หารือ ครั้งที่สอง เรื่องการจัด DebCamp

ขออภัยที่ช้า ช่วงวันสองวันนี้ network ที่ทำงาน (โดน?) ป่วน เซิร์ฟเวอร์เลยเข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง เฮ่อ

After Meeting

หารือเรื่องการจัดงานครั้งที่ 1 บันทึกไว้หน่อย เผื่อท่านๆ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมหารือ

มีความแน่นอนเรื่องเวลาเมื่อไหร่ ก็คง ปชส. เป็นทางการได้ ระหว่างนี้ก็ดำเนินการกันไปเน้อะ