After Meeting

หารือเรื่องการจัดงานครั้งที่ 1 บันทึกไว้หน่อย เผื่อท่านๆ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมหารือ

มีความแน่นอนเรื่องเวลาเมื่อไหร่ ก็คง ปชส. เป็นทางการได้ ระหว่างนี้ก็ดำเนินการกันไปเน้อะ