Ubuntu Code Name

Code name ของ Ubuntu 8.10 ออกมาได้สักพักแล้ว "Intrepid Ibex" จะเป็นรุ่นถัดจาก 8.04 Hardy Heron .. .. ที่ Ubuntu ได้ทำหน้า Development Code Names ไว้ มีตาราง adjective และ animal รวบรวมไว้ให้ตั้งแต่ A-Z จะได้เอาไปใช้ตั้งชื่อกัน .. สำหรับรุ่นถัด 9.04 เป็นคราวของตัว J ก็รอดูกันว่า Mark Shuttleworth จะเลือกชื่ออะไร :)