Telegraph End-of-Life on 2008-04-30

ขอบันทึกไว้เสียหน่อย .. ประเทศไทยมีบริการโทรเลขมาตั้งแต่ปี 2418 .. ถึงวันนี้นับเป็นเวลา 133 ปีแล้ว .. แต่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกกว่า ทั้งมือถือ SMS อีเมล ฯลฯ ทำให้ผู้ใช้โทรเลขลดลงไปมาก หลังจากแบกรับสภาพขาดทุนมาหลายปี วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการให้บริการโทรเลขในประเทศไทย .. ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2551 จะไม่มีบริการโทรเลขอีกต่อไป

ส่งโทรเลขฉบับสุดท้ายกันหรือยัง ?