How many Nobel laureates do you know ?

คุยกันเรื่องผู้ได้รับรางวัลโนเบลท่านหนึ่ง ซึ่งรู้จักชื่อแต่ไม่เคยรู้ว่าได้เคยได้รับรางวัลโนเบล  เลยไปสืบรายชื่อผู้ไดัรับรางวัลโนเบลทั้งหมดตั้งแต่ปี 1901 ปรากฎว่าชื่อผ่านตาและจำได้เยอะเหมือนกัน แยกตามสาขาแล้ว

 • ฟิสิกส์ 23 คน
 • เคมี 3 คน
 • แพทย์ 0 คน
 • วรรณกรรม 7 คน
 • สันติภาพ 25 (ส่วนใหญ่เป็นชื่อองค์กร)

ส่วน Turing Awards ตั้งแต่มอบรางวัลในปี 1966 นับได้ 23 คน

Deja-Dup / Duplicity / GPG

Some Linux users user Deja-Dup / Duplicity to backup their files. The tools work pretty well and very reliable.

However, in very rare occasions, Deja-Dup will keep asking you a password even you put the right one. To debug this, you can do

DEJA_DUP_DEBUG=1 deja-dup --backup

to see what’s going on, and grabbing those error messages to find the right solution.

Interestingly, one of those occasions is that you have files with size = 0 byte in your backup set. These zero-byte files cause GPG fails when  it tries to test your backup set even with the right password.

To solve this, simple, delete those zero-byte files from the  backup set. It is safe to do so anyway. :P

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายฯ และเข้าสักการะพระบรมศพ  วันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๑๙.๐๐ น.

เป็นการเข้าวังที่เศร้า
ไม่มีอารมณ์ถ่ายภาพ

มีภาพเดียวที่เก็บไว้เมื่อตอนอยู่ที่พัก ก่อนออกเดินทาง

YMMV

มหาสงกรานต์ ๒๕๖๐

สงกรานต์ปี 2560 เป็นปี จ.ศ. (2560 – 1181) = 1379

วันเถลิงศก ตรงกับ
(1379 * 0.25875)
+ floor(1379 / 100 + 0.38)
– floor(1379/ 4 + 0.5)
– floor(1379 / 400 + 0.595)
– 5.53375
= 356.81625 + 14 – 345 – 4 – 5.53375
= 16.2825
= วันที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 06:46:48

วันสงกรานต์ ตรงกับ
16.02375 – 2.165 = 14.1175
= วันที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 02:49:12

Google Cloud Platform Free Tier

Google recently provide the free tier on their Google Cloud Platform (GCP). The free tier will be free forever (but what Google offered are subjected to changes).

Also included in the free tier is $300 credit for 12 months (I think this was 2 months – good !)

I applied, created Google Compute Engine (GCE) f1-micro instance, ran the same benchmarks as I did on Vultr, DO, and Scaleway.

The best results I got from the instance:

dd write bs=4k count=10k 100k 1M
          1500 39.6 37.5 MB/s
dd read bs=4k 
63.1 MB/s
sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=10000 run
11.7567 sec.
stress-ng --cpu 1 --cpu-method all -t 30 
156.75 ops/sec
BUT …

The results were not consistent.  I ran the dd write 5 more times, the results varied from 211 MB/s to 1.5 GB/s. sysbench results varied from 11 to 13 sec. stress-ng varied between 50 – 150 ops/sec.

I think this is because almost all the resources for free tier (CPU, disk, network) are shared among others.

It’s free, though.

Vultr’s $2.5 / month server instance

Vultr has recently upgrade all instances . While $5/month has been upgraded from 1 CPU / 768 MB / 15 GB  to 1 CPU / 1 GB / 25 GB, Vultr also introduced the new smallest server instance – 1 CPU / 512 MB / 20 GB at $2.5/month.

So, I have choices:  keep paying $5/month and get an upgraded instance for free, or migrate to the $2.5/month to cut cost in half.

I chose the latter.

Unfortunately, Vultr does not allow to downgrade the instance (because disks can only be enlarged). So, I needed to migrate the server. I created a snapshot from the existing 15 GB disk, and deployed an $2.5/month instance from the snapshot. It took me about 10 minutes to create the snapshot (free), and few more minutes to deploy new instance. Then, I updated DNS record.

Things went well. So, finally, I destroyed the $5/month instance.

The result ?  You are seeing it right now. This web is running on single $2.5/month instance :D

กบ CoE #2

ผมกับกบ CoE#2 สนิทกันประมาณนึง ด้วยกบจบจากสาธิตมอดินแดง เป็นพี่โรงเรียนเดียวกับส้ม กบจะเรียกผมว่าพี่เสมอ ไม่เคยเรียกผมว่าอาจารย์

กบชอบเล่นเกม โค้ดเก่ง คิดเก่ง พลิกแพลงเก่ง

แต่ .. เรียนไม่เก่ง

กบใช้เวลาเรียนหลายปีกว่าจะจบด้วยเกรด 2.0 กว่า ๆ ด้วยความที่เรียนนาน เข้าคลาสเรียนกับน้อง ๆ เลยเป็นที่รู้จักของน้อง ๆ รุ่นหลังอีกหลายรุ่น

ถ้าจำไม่ผิดคน กบเข้าไปทำงานแรก ๆ ทำงานได้ดีโดยเจ้านายไม่รู้ว่าเกรดมันห่วย วันที่เจ้านายรู้ว่ากบจบด้วยเกรดห่วย ๆ จึงเกิดประโยคที่ว่า

“มี วศ.คอม.มข. เกรด 2.0 แบบคุณอีกไหม ?”

ผมเจอกบครั้งสุดท้ายหลายปีก่อน กบแวะมาที่ภาคฯ ถือเกมมาให้เล่น ก็ยังได้มานั่งเล่นเกมกันเหมือนสมัยอยู่ห้องโปรเจค

ตัดมาอีกทีก็มารู้ข่าวเรื่องอาการเนื้องอกในสมองของกบ

ช่วงปลายมกราฯ ที่ผ่านมา กบอาการทรุดลงไปอีก เพื่อน ๆ น้อง ๆ บางคนพอทราบก็ไปเยี่ยม/นัดกันว่าจะไปเยี่ยมที่บ้าน

เมื่อวาน น้องไปสบายแล้ว

ใจหายว่ะ

CPU overloaded by kidle_inject ?

As it’s named, kidle_inject is a process to inject idleness to processors.

On a good day, this will keep idle your processors, lower processor temperature, and save your battery.

On a bad day, it will consume your processor somewhat like 50%+ on all cores, slow down your laptop, and drain your battery.

But, you can control this. Many new Intel-based processors could use intel_pstate driver to manage processor power consumption. If you use intel_pstate, you can drop intel_powerclamp (which would run kidle_inject). help your laptop to consume less power.

Just

# modprobe -r intel_powerclamp

Or, consider to put

blacklist intel_powerclamp

in your /etc/modules (or modprobe)

YMMV.